BELEIDSPLAN STICHTING KRINGLOOP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2016 – 2020

 Het beleid van de Stichting Kringloop is er op gericht om haar doelstellingen te realiseren door:

 •  het exploiteren van een kringloopwinkel op basis van een economisch verantwoorde bedrijfsvoering zonder winstoogmerk.
 • bij de opzet en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de inpassing van moeilijk plaatsbare personen.
 • het scheiden van aangeleverde goederen en materialen.
 • samenwerken met instanties zoals de gemeente Krimpen aan den IJssel, bureau HALT, justitie etc.
 • de relatie met de klant staat in de kern van alle activiteiten die de Stichting onderneemt centraal.

 Hiervoor wordt:

 • een sfeer gecreëerd waarbij de dienstverlening voor de klant altijd voorop staat
 • gestreefd naar een verruiming van de openingstijden
 • de klant ontvangen in een schone, sfeervolle, veilige en vooral unieke winkel
 • gestreefd om de klantverwachtingen altijd te overtreffen.

 Concrete maatregelen worden getroffen ter bevordering van goed personeelsbeleid gericht op een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers in elke leeftijdsfase.

 Waaronder:

 • voortzetting en verbetering van het prettige en stimulerende werkklimaat
 • het leveren van een veilige werkomgeving
 • het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek
 • ondersteunen van de ontwikkeling van vrijwilligers middels functie gerelateerde opleidingen.

De omzet wordt gegenereerd door het verkopen van bruikbare goederen via de winkel. De prijsstelling in de winkel berust nu voor een groot deel op ervaring en slechts beperkt op kennis. Gewerkt zal worden aan een verbetering van de productherkenning. Het prijsbeleid is er op gericht om de goederen tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen. Het streven is de bedrijfskosten te beperken en daar waar mogelijk zelf gebruik te maken van ontvangen goederen, zoals bureaus, stoelen, kasten etc. Het financieel beleid is mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering.

Jaarlijks wordt de positieve opbrengst besteed aan giften en sponsoring van maatschappelijk verantwoorde doelen. De medewerkers hebben inspraak in de besteding van dit bedrag..

 Er valt nog het een en ander te verbeteren, zoals:

 • aandacht voor de medewerkers en vrijwilligers in brede zin.
 • een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • bewaking van de continuïteit van de onderneming.
 • ontwikkeling van het milieubewustzijn onder de burgers.
 • een duidelijke taakverdeling tussen het bestuur en de werkvloer en tussen bestuursleden onderling.
 • het verbeteren van het kledingsorteerproces (meer accent op kwaliteit).
 • kleding en huisraad wat niet verkocht wordt en nog goed is doneren aan charitatieve instellingen die hier belangstelling voor hebben.
 • door advertenties, persoonlijk aanspreken van mensen de naamsbekendheid van de Stichting vergroten en zodoende meer vrijwilligers aantrekken;

 Alle hierboven genoemde items moeten zo nodig nog verder worden uitgewerkt.

 Krimpen aan den IJssel, 31 mei 2016.

 Het bestuur.

        Kringloop Krimpen aan den IJssel Binnenweg 5a tel.0180-519770