BELEIDSPLAN STICHTING KRINGLOOP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

2021 – 2024

 

Het beleid van de Stichting Kringloop is er op gericht om haar doelstellingen te realiseren door:

 • het exploiteren van een kringloopwinkel op basis van een economisch verantwoorde bedrijfsvoering zonder winstoogmerk.
 • bij de opzet en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de inpassing van moeilijk plaatsbare personen.
 • het scheiden van aangeleverde goederen en materialen.
 • samenwerking met instanties zoals de gemeente Krimpen aan den IJssel, bureau HALT, justitie etc.

 

De relatie met de klant staat in de kern van alle activiteiten die de Stichting onderneemt centraal.

 

Hiervoor wordt:

 • een sfeer gecreëerd waarbij de dienstverlening voor de klant altijd voorop staat.
 • de klant ontvangen in een schone, sfeervolle, veilige en vooral unieke winkel.
 • gestreefd om de klantverwachtingen altijd te overtreffen.

 

Concrete maatregelen worden getroffen ter bevordering van goed personeelsbeleid gericht op een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers in elke leeftijdsfase.

 

Waaronder:

 • open communicatie tussen medewerkers onderling en leidinggevende te stimuleren.
 • voortzetting en verbetering van het prettige en stimulerende werkklimaat.
 • het leveren van een veilige werkomgeving.
 • het jaarlijks voeren van een voortgangsgesprek.
 • ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers middels coaching door leidinggevende.
 • het structureel houden van werkoverleggen.

 

De omzet wordt gegenereerd door het verkopen van bruikbare goederen via de winkel. Het prijsbeleid is er op gericht om de goederen tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen.

Het streven is de bedrijfskosten te beperken en daar waar mogelijk zelf gebruik te maken van ontvangen goederen, zoals bureaus, stoelen, kasten etc. Het financieel beleid is mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering.

 

Jaarlijks wordt de positieve opbrengst besteed aan giften en sponsoring van maatschappelijk verantwoorde doelen. Wij richten hier ons voornamelijk op organisaties binnen ons op organisaties binnen regio. De medewerkers hebben inspraak in de verdeling van dit bedrag..

 

Verbeterpunten:

 • efficiëntere bedrijfsvoering.
 • interne communicatie.
 • taak- en functiebeschrijvingen
 • procesbeschrijvingen
 • alternatieve afzetkanalen zoeken voor afkomende en afgekeurde materialen.
 • naamsbekendheid.

 

Voor de hierboven verbeterpunten zullen door het DB plannen van aanpak voor moeten worden beschreven.

 

Krimpen aan den IJssel, 09 april 2021.

 

Het bestuur.

 

 

Wist je dat je ook kado bonnen kunt kopen in onze winkel?

Je kunt kiezen tussen €5,- en €10,-

Een leuk kado voor de echte kringloperts!

ps. Bon moet in één keer worden besteed en kan niet worden ingewisseld voor contant geld