Bestuurssamenstelling en taakverdeling. 

Co van Doorne, voorzitter(DB)

Yvonne Copier, secretaris(DB).

Mari-Ann Hill, penningmeester

 

Wist je dat je ook kado bonnen kunt kopen in onze winkel?

Je kunt kiezen tussen €5,- en €10,-

Een leuk kado voor de echte kringloperts!

ps. Bon moet in één keer worden besteed en kan niet worden ingewisseld voor contant geld