Bestuurssamenstelling en taakverdeling. 

Co van Doorne, voorzitter(DB)

Peter Groenewegen, secretaris(DB).

Han Karels, penningmeester.

Mari-Ann Hill, bestuurslid.

Jan Huig Bruinstroop, bestuurslid.

 

        Kringloop Krimpen aan den IJssel Binnenweg 5a tel.0180-519770