Bestuurssamenstelling en taakverdeling. 

Ria Plaisier, voorzitter(DB)

Taken: externe contacten, PR en voorlichting, vertegenwoordiging van het bestuur bij bijzondere gebeurtenissen in en buiten de kring van de kringloop, bijzondere projecten, opstellen en uitvoeren van het beleidsplan, bijzondere markten, organisatie van activiteiten voor de vrijwilligers en jaarafsluiting, personeelszaken.

Peter Groenewegen, secretaris(DB).

Taken: bestuurssecretariaat, voorbereiding en afwerking bestuurs- en medewerkersvergaderingen, proces en/of werkbeschrijvingen, functiebeschrijvingen, formulierbeheer, website, archiefbeheer, sleutelbeheer, beheer bedrijfsauto en loods, informatiemap, giften, personeelszaken en einddejaarsgeschenk

Mari-Ann Hill, penningmeester.

Taken: beheer van de financiën (in samenwerking met de accountant), gevraagd of ongevraagd adviseren over vraagstukken waarbij de financiën van de stichting een rol spelen (eventueel in samenwerking met de accountant, presenteren van de kwartaal- en jaarcijfers.

 

Greet van Kins, bestuurslid.

Taken: Winkelinrichting

 

        Kringloop Krimpen aan den IJssel Binnenweg 5a tel.0180-519770