INLEIDING:

In 1988 besloten de Gemeente Krimpen aan den IJssel en de toenmalige Stichting Werkgroep Kringloop Huisraad tot samenwerking.  In 2010 heeft de Gemeente zich teruggetrokken van de Kringloop en komen alle werkzaamheden zonder ondersteuning bij onze medewerkers terecht.

In 2016 is de naam gewijzigd in:   Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel. Het is van belang te weten dat de Stichting zonder winstoogmerk werkt. Daarom kan de Stichting de opbrengst van haar verkoopactiviteiten (na aftrek van de kosten) ten goede laten komen van verenigingen, organisaties en instellingen die:

  • De vervuilende en verspillende gevolgen van ons maatschappelijk handelen trachten te bestrijden;
  • Activiteiten bevorderen welke leiden tot een schoner milieu en een leefbare wereld voor allen;
  • Activiteiten ontplooien die zijn gericht op het bevorderen van het plaatselijk sociaal welzijn.

Aan het einde van ieder boekjaar besluit het bestuur van de Stichting in overleg met de vrijwilligers om een aantal van dit soort initiatieven financieel te ondersteunen. Daarnaast heeft de Stichting als doelstelling het bieden van werkervaringsplaatsen. Op deze manier wordt werkgelegenheid gecreëerd en kunnen (langdurig) werklozen de nodige werkervaring opdoen. Een ander aspect waarmee onze Stichting te maken krijgt is dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor de Stichting. Ook komt er een steeds maar stijgende stroom goederen bij ons terecht wat een flinke werkdruk geeft op de huidige vrijwilligers. Om deze redenen waarderen wij het extra dat het resultaat over 2017 wederom zeer goed genoemd kan worden. 

In december kwam er ook waardering uit de hoek van de Gemeente via het Krimpens Kompliment en werden onze Chauffeurs en Bijrijders, uit de 11 genomineerden,  gekozen en vereerd met het winnen van deze prijs Terecht zijn de heren en wij als bestuur en medewerkers hier zeer trots op.

 

LOCATIE: 

De verkoopactiviteiten vinden plaats in de Kringloopwinkel aan de Binnenweg 5 a + b.

De Kringloopwinkel is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 12.00 uur.

In de Kerstvakantie en drie weken in de zomervakantie zijn wij gesloten en de juiste data zullen bekend gemaakt worden op de website, via de kranten en worden ook opgehangen als informatie in de winkel.

 De goederen kunnen telefonisch worden aangemeld in de ochtend via 0180 519770 en buiten deze tijd kan worden ingesproken of gemeld via de website. De nog bruikbare goederen worden gratis ter beschikking gesteld en ook gratis opgehaald. Na aanmelding wordt een datum en dagdeel afgesproken waarop de auto kan worden verwacht.

Seizoensgebonden goederen worden opgeslagen in de loods in de Stormpolder.

SAMENSTELLING BESTUUR:

In de eerste helft van het jaar was dit:

Voorzitter:                   Geert Schuphof

Secretaris:                   Peter Groenewegen

Penningmeester:          Ingrid Berloth

 

In de tweede helft van dit jaar was dit:

Voorzitter:                   Ingrid Berloth

Secretaris:                   Peter Groenewegen

Penningmeester:          Ria Plaizier

Lid:                             Trudy van der Graaf

Lid:                             Greet van Kins

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:  de voorzitter , de penningmeester en de secretaris.

De financiële administratie wordt gecontroleerd door de accountant Huib Lems.

 

VERGADERINGEN:

Het bestuur vergaderde gemiddeld twee keer per maand met als locatie afwisselend in het kantoor in de winkel of boven in de ruimte van de loods.

De Algemene vergadering was twee keer per jaar op  19 april en op 4 oktober.

Hierbij werd aan de Stichting Wetlands Cats gevraagd om over hun stichting te komen vertellen.

 

De werkbesprekingen waren voor:

De kleding op 23/2 en op 28/8

De kassa op 23/6 en op 24/10

De chauffeurs op 7/7 en op 11/10

De winkel op 14/7 en op 18/10

 

GIFTEN:

De Stichting Kringloop Krimpen heeft geen commerciële doelstelling, dus na aftrek van de vaste kosten, wordt het resultaat verdeeld over diverse organisaties, instellingen en verenigingen die het milieu en welzijn van mens en dier een warm hart toedragen. Zij hebben een verzoek gedaan om in aanmerking te komen voor een gift en zijn ANBI gecertificeerd. Het te verdelen bedrag kan per jaar verschillen en zal worden vastgesteld door de accountant.

Na een landelijke oproep voor een gift na het orkaangeweld in de Bovenwindse eilanden, heeft het bestuur besloten om éénmalig een gift van E 3500,- hiervoor te storten. Dit door middel van een mailbericht doorgegeven aan de vrijwilligers en bij de kassa is een bericht opgehangen voor de klanten.

In 2017 zijn er …. Giften geschonken waarvan  2 in het buitenland. Deze twee zijn aanvragen van onze vrijwilligers van de Kringloop om hun project te steunen.

 

TENSLOTTE:

De Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel  is een organisatie waar al het werk door vrijwilligers gedaan wordt.

In 2017 heeft de Stichting haar activiteiten in de winkel aan de Binnenweg 5 a + b onverminderd voortgezet en hierbij de schoolvakanties doorgewerkt.

De kerstvakantie en drie weken in de zomervakantie zijn we gesloten.

De dinsdagavond open van 7-8 uur is komen te vervallen miv. Augustus.

Hiervoor in de plaats is de winkel iedere zaterdag geopend van 9 – 12 uur.

In het komende jaar zal de Kringloop Krimpen het belang van hergebruik van kleding en goederen blijven benadrukken, om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Met  de opbrengst hiervan kunnen we allerlei organisaties blijven steunen.

De Stichting Kringloop Krimpen blijft dus de komende jaren rekenen op de medewerking van vele mensen die:

Hun bruikbare goederen en kleding belangeloos afstaan;

Regelmatig aankopen doen bij de Kringloopwinkel.

Het zijn immers de doelstellingen van onze Stichting waar onze medewerkers zich allemaal zo hard en belangeloos voor inzetten.

 

 

Namens het bestuur  van de Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel,

Ingrid Berloth, voorzitter.

        Kringloop Krimpen aan den IJssel Binnenweg 5a tel.0180-519770