INLEIDING:

In 1988 besloten de Gemeente Krimpen aan den IJssel en de toenmalige Stichting Werkgroep Kringloop Huisraad tot samenwerking.  In 2010 heeft de Gemeente zich teruggetrokken van de Kringloop en komen alle werkzaamheden zonder ondersteuning bij onze medewerkers terecht.

In 2016 is de naam gewijzigd in:   Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel. Het is van belang te weten dat de Stichting zonder winstoogmerk werkt. Daarom kan de Stichting de opbrengst van haar verkoopactiviteiten (na aftrek van de kosten) ten goede laten komen van verenigingen, organisaties en instellingen die:

  • De vervuilende en verspillende gevolgen van ons maatschappelijk handelen trachten te bestrijden;
  • Activiteiten bevorderen welke leiden tot een schoner milieu en een leefbare wereld voor allen;
  • Activiteiten ontplooien die zijn gericht op het bevorderen van het plaatselijk sociaal welzijn.

Aan het einde van ieder boekjaar besluit het bestuur van de Stichting in overleg met de vrijwilligers om een aantal van dit soort initiatieven financieel te ondersteunen. Daarnaast heeft de Stichting als doelstelling het bieden van werkervaringsplaatsen. Op deze manier wordt werkgelegenheid gecreëerd en kunnen (langdurig) werklozen de nodige werkervaring opdoen. Een ander aspect waarmee onze Stichting te maken krijgt is dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor de Stichting. Ook komt er een steeds maar stijgende stroom goederen bij ons terecht wat een flinke werkdruk geeft op de huidige vrijwilligers. Om deze redenen waarderen wij het extra dat het resultaat over 2020 wederom zeer goed genoemd kan worden.

In 2020 heeft ook de Kringloop te maken gekregen met de Corona maatregelen. Dit heeft er toe geleid dat we vele weken de deur moesten sluiten en tijdens de opening met beperkingen open mochten. Natuurlijk heeft dt een negatief effect gehad op ons bedrijfsresultaat en moesten we onze reserve aanspreken. Ook onze verhuurder Kortland beheer heeft ons hierbij financieel ondersteund door geduren de eerste grote sluiting ons 50% van de huur te schenken. 

LOCATIE: 

De verkoopactiviteiten vinden plaats in de Kringloopwinkel aan de Binnenweg 5 a + b.

De Kringloopwinkel is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 15.00 uur.

De goederen kunnen, gedurende de openingstijden, telefonisch worden aangemeld via 0180 519770 en buiten deze tijd kan worden ingesproken of gemeld via de website. De nog bruikbare goederen worden gratis ter beschikking gesteld en ook gratis opgehaald. Na aanmelding wordt een datum en dagdeel afgesproken waarop de auto kan worden verwacht.

Seizoensgebonden goederen worden opgeslagen in de loods in de Stormpolder.

 

De samenstelling van het bestuur in 2020:

Voorzitter:                   Ria Plaisier

Secretaris:                   Peter Groenewegen

Penningmeester:          Han Karels

Lid:                             Co van Doorne

Lid:                             Mari-Ann Hill

Lid:                              Jan-Huig Bruinstroop

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:  de voorzitter en penningmeester.

De financiële administratie wordt gecontroleerd door de accountant Huib Lems.

VERGADERINGEN:

Het bestuur vergaderde gemiddeld twee keer per maand met als locatie afwisselend in het kantoor in de winkel of boven in de ruimte van de loods.

De Algemene vergadering kon in verband met de Corona beperkingen dit jaar niet plaatsvinden.

 Ook konden de groepsbesprekingen niet plaatsvinden en zijn indien mogelijk door individuele gesprekken met medewerkers opgevangen.

GIFTEN:

De Stichting Kringloop Krimpen heeft geen commerciële doelstelling, dus na aftrek van de vaste kosten, wordt het resultaat verdeeld over diverse organisaties, instellingen en verenigingen die het milieu en welzijn van mens en dier een warm hart toedragen.  Dit jaar zijn we begonnen met een lijst van voornamelijk regionale organisaties samen te stellen waaruit de medewerkers konden kiezen. Het te verdelen bedrag kan per jaar verschillen en zal worden vastgesteld door de accountant.

Ondanks de vele sluitingen ivm de Corona is er in 2020 toch nog een bedrag van €38.000 vrijgemaakt dat is geschonken aan goede doelen.

TENSLOTTE:

De Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel  is een organisatie waar al het werk door vrijwilligers gedaan wordt.

In 2020 heeft de Stichting haar activiteiten in de winkel aan de Binnenweg 5 a onverminderd voortgezet en hierbij de schoolvakanties doorgewerkt.

In het komende jaar zal de Kringloop Krimpen het belang van hergebruik van kleding en goederen blijven benadrukken, om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Met  de opbrengst hiervan kunnen we allerlei organisaties blijven steunen.

De Stichting Kringloop Krimpen blijft dus de komende jaren rekenen op de medewerking van vele mensen die:

Hun bruikbare goederen en kleding belangeloos afstaan;

Regelmatig aankopen doen bij de Kringloopwinkel.

Het zijn immers de doelstellingen van onze Stichting waar onze medewerkers zich allemaal zo hard en belangeloos voor inzetten.

 

 

Namens het bestuur  van de Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel,

Ingrid Berloth, voorzitter.

Wist je dat je ook kado bonnen kunt kopen in onze winkel?

Je kunt kiezen tussen €5,- en €10,-

Een leuk kado voor de echte kringloperts!

ps. Bon moet in één keer worden besteed en kan niet worden ingewisseld voor contant geld